Főoldal
A település bemutatkozik
Nevezetességek
Közlekedés
Kultúra, szórakozás
Turistáknak
Testvértelepülések
Önkormányzat és intézményei
Ügyintézés
Információk a lakosoknak
Információk vállalkozóknak
Civil szervezetek, egyházak
A település kitüntetettjei
Rendeletek egységes szerkezetben
Testületi ülések anyaga
Linkek
Galéria
Turisztika
Keresés
Német Kisebbségi Önkormányzat
Hírek
2008-08-19 06:16
 
2006-11-30 11:11
 
2006-11-10 08:09
 
2006-11-10 07:37
 
2006-11-10 07:35
 
2006-11-10 07:26
 
2006-11-10 07:21
 
2006-11-10 07:17
 
 


nyomtatás
Nevezetességek

Német Nemzetiségi Tájház, Mecseknádasd

Cím:

Mecseknádasd, Munkácsy M. u. 5.

Telefon:

72/463-567

A tájház és berendezése a XVIII. század elején a Rajna mellékéről, Hessenből betelepült német lakosság népi építészetét, lakáskultúráját és egykori életmódját mutatja be.
Néprajzi gyűjtemény kiállításai: Paraszti enteriőr Baranya német falvaiból; Egy pécsváradi mézeskalácsos és gyertyaöntőműhely; A kisújbányai, erdősmecskei, szászvári és mecseknádasdi faeszköz- és klumpakészítők, kádárok szerszámkészlete és termékei; A mecseknádasdi és óbányai fazekasság; Fejezetek Mecseknádasd történetéből; Fagerenda-vázas építkezés a dél-dunántúli németeknél.

Szent István-kápolna, Mecseknádasd

Cím:

Mecseknádasd, Mecsek u.

Telefon:

72/463-173

A román és gótikus jegyeket mutató Szent István-kápolna a XIII. században épült, falait XIV. századi gótikus freskók díszítik a szentek életéből. A XVI. századi kerítőfal maradványai ma is láthatók.
A kora Árpád-kori egyhajós kistemplom alapjaira épült XIV. századi román és gót elemeket egyaránt tartalmazó templomban Zsigmond-kori falfestmények maradványai láthatók. Ez volt a település első plébániatemploma, majd ezt a szerepet a Szent György-templom vette át, és a Szent István-kápolna megmaradt temetőkápolnának.

 

Püspöki kastély, Meseknádasd

Cím:

Mecseknádasd, Liszt Ferenc u. 75.

Telefon:

72/463-173

Klimo György pécsi püspök 1751 és 1753 között építtette fel - a délre néző domboldalon - a barokk stílusú nyaralót. Az épületet később iskolaként, illetve könyvtárként hasznosították.
A XX. században oktatási intézményként használták az épületet Az új iskola megépítése óta üresen áll, majd visszakerült egyházi tulajdonba.
A kastélyt - Klimo György utóda, Szcitovszky János pécsi püspök meghívására - a világhírű komponista, Liszt Ferenc is felkereste. Útban Pécs felé 1846. október 24-én itt szállt meg a művész, és itt komponálta a Pécsi Dalárda számára első magyar férfikari művét. Garay János Patakcsa című költeményére. Varga Imre Liszt Ferenc-mellszobra és a kastélyban Gebauer Ernő falfestménye őrzi e látogatás emlékét.
A kastélyhoz arborétum is tartozott, melynek pusztulása a Pécs-Budapest közti út megépítésével kezdődött. A út kettészelte a gyönyörű kertet.

Réka-vár romjai, Mecseknádasd

Cím:

Mecseknádasd, külterület

Az Óbányai-völgy bejáratánál, a hegy tetején kereszttel jelzett helyen találhatók a Réka-vár romjai. A várat Skóciai Szent Margit szülőhelyeként tartja számon a két nemzet.
A községtől nyugatra a Halász-patak (vagy a nép nyelvén Rák-patak) mellett, a 70 m magas Várhegy lapos tetején találhatók a nádasdi vár maradványai.
A szakemberek szerint kb. 200 m hosszú, 36 m széles várudvart terméskőből rakott 3 m vastag fal övezte, ennek maradványai egyes szakaszokon kb. 1 m magasságban ma is megvannak. A feltárás során egy kör alapú torony és valószínűleg az őrség épületének maradványaira bukkantak. A várudvar középső részét egy épületsor zárta le, amely mögött a külső vár oldalán egy 10 m széles árok húzódott. Az épületsor feltehetően egyszintes és fazsindelyes volt. Ezen a részen előkerültek egy többszintes toronyépület maradványai is.
A vár keletkezésének pontos ideje egyelőre vitatott. A feltételezések szerint illír vagy kelta eredetű, illetve IX. századi frank építkezés.
II. András pécsi püspöknek 1235-ben kiadott adománylevelében ,,terra bissenorum de Nadasd", mint a nádasdi britek földjével határos bizonyos földet adományoz a káptalan számára. J. Abbot angol történész leírása szerint 1022-ben Szent István korában két angol herceg jött Magyarországra, akik a királyi udvarba kerültek. Később a király egyikükhöz, Edvardhoz adta feleségül egyik leányát. A Szentek legendájában olvasható, hogy a király leányának, Agathának házasságából született Szent Margit - Skócia királynője -, kinek szülőhelye feltehetően a nádasdi vár lehetett.
A vár első okleveles említése 1309-ből maradt fenn. A nép Rékavárának is nevezi, de ilyen alakban okleveleinkben nem fordul elő. Pusztulásának körülményei ismeretlenek. Lehetséges, hogy véletlen tűzvész martaléka lett, de az is lehet, hogy a török rombolta le a mohácsi csata után.
A vár maradványait a környék lakossága hordta szét lakóházaik, malmaik építéséhez.

Templom téri iskola

Cím:

Templom tér, Mecseknádasd

A Szent György-templommal és a plébániával egy időben, 1771-ben épült fe a barokk stílusú iskola. Az épületet 1806-ban átalakították, 1829-ben bővítették.

Római katolikus templom (Szent György vértanú)

Cím:

Mecseknádasd, Templom tér

A barokk stílusú plébániatemplomot 1771-ben szentelték fel. Ebből a korból származik a berendezés jelentős része is: a fő- és mellékoltárok, az orgona és a székek.
Klimo György pécsi püspök idején, 1771-ben szentelték fel Szent György vértanú tiszteletére a falu templomát. Az oltárképeket Dorff-meister és Maulbertsch köréhez tartozó bécsi mester festette. Gregor Smith, skót festő, Skóciai Szent Margitot ábrázoló festményét Skócia egyháza adományozta 1975-ben a templomnak. Itt található 1993 óta a Skóciai Szent Margit-kápolna, a szentnek a Réka-vár köveiből emelt talapzaton álló szobrával.

Havas Boldogasszony-kápolna

Cím:

Mecseknádasd, Liszt Ferenc u.

Telefon:

72/463-173

Klimo György püspök idején épült püspöki nyaraló közelében található az 1770-ben felszentelt barokk kápolna.
A kápolna bejárata fölött kis torony emelkedik, mennyezete festett, kazettás. Oltárképe Szoldatics Ferenc alkotása.

Magtár

Cím:

Mecseknádasd, Liszt Ferenc u. 73.

A Klimo György pécsi püspök idején épült kastély melletti kétszintes barokk magtár műemléki védelem alatt áll.

Plébániaház

Cím:

Mecseknádasd, Templom tér 2

Telefon:

72/463-173

A római katolikus templommal egy időben - 1771-ben - épült fel a barokk stílusú plébánia.

Fájdalmas Szűzanya-kápolna és kálvária

Cím:

Mecseknádasd

A falu barokk kálváriája - a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére emelt kápolnával - 1798 és 1811 között épült, késő barokk stílusban.
A hívek adakozásából épült kálváriakápolnát sokáig ravatalozóként használták.

Lakóház, Tájház

Cím:

Mecseknádasd, Munkácsy Mihály u. 5-7.

Telefon:

72/463-033

A mecseknádasdi népi építészeti szokásokat jól mutatja az egykori lakóházból, illetve a Gungl-kocsma jellegzetes német portájából kialakított tájház.
Az 1891-ben készült Gungl-féle kocsma vályogfalú, esztergált faoszlopos tornácú házban volt.

  Liszt Ferenc - szobor

Cím:

Mecseknádasd, Liszt F. u.

A püspöki kastély épülete előtt áll Liszt Ferenc mellszobra, Varga Imre alkotása.
A szobor annak emlékét idézi, hogy 1846. október 24-én - útban Pécs felé - itt szállt meg a világhírű komponista, és itt komponálta a Pécsi Dalárda számára első magyar férfikari művét.

Vértizzadó Krisztus - Kápolna

Cím:

Mecseknádasd, Kossuth Lajos u. 67.

A település számos barokk emléke közül figyelemre méltó az 1749-ben épült Vértizzadó Krisztus-kápolna.

Schlossbergi romok

Cím:

Mecseknádasd, külterület

A püsöki kastéllyal szemközti dombon, a Schlossbergen álló XIII. századi romok valamikor a kastélyparkhoz tartoztak.
A Schlossberget Evlia Cselebi török utazó is leírta, de az itt álló romok nem vár, hanem román kori templom maradványai.